บริษัท เพทราคาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด

สถาบันฝึกอบรม “PAI”
ที่เหมาะกับทุกภาคอุตสาหกรรม

เราเปิดหลักสูตรมากมายที่เหมาะกับหลายอุตสาหกรรม ทั้งแบบ In house Training และ Public Training จากประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจ ซ่อมบำรุงงานโรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทยมากกว่า 20 ปี และที่ต่างประเทศกว่า 40ปี

บริษัท เพทราคาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตรของเรา

เราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ดังนั้น เราจึงจัดตั้งสถาบันฝึกอบรม “PAI” เพื่อพัฒนาบุคคลากร ทั้งในองค์กร และนอกองค์กร ในทางวิชาการ และทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถ และพัฒนาศักยภาพ ของบุคคลในด้านต่าง ๆ โดยผสานภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ถ่ายทอดจากประสบการ์ณที่ได้พบเจอ เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรต่างๆ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เพื่อให้ความรู้, เพิ่มพูนทักษะ ต่างๆในด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าอบรม รวมถึงการวางแผน และออกแบบความปลอดภัยที่เหมาะสม และผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ดูหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เรามีคอร์สเฉพาะด้านที่หลากหลาย เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะความชำนาญในงานนั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้สูงสุด และสามารถนำไปปรับใช้กับงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน

ดูหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรเพิ่มทักษะ
และความชำนาญในงาน

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน เราจึงออกแบบหลักสูตระยะสั้น เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ความชำนาญในงานเฉพาะด้าน และผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงาน.

ดูหลักสูตรเพิ่มเติม

PUBLIC COURSE Training

เป็นคอร์สฝึกอบรมสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 20 ท่านขึ้นไป เนื้อหาหลักสูตรเป็นไปตามที่ทางสถาบันจัดเตรียมไว้

ทาง PAI เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เช่น การถาม-ตอบ, การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในการอบรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ

สนใจหลักสูตร

In house Training (Private )

เปิดอบรมเป็นกลุ่มพิเศษ สำหรับองค์กร หรือผู้ที่สนใจ จำนวนตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป
การฝึกอบรมภายในมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา เพื่อความเป็นส่วนตัว ออกแบบหลักสูตรเฉพาะสำหรับองค์กรนั้นๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการเรียน ในขณะนั้น เพื่อให้การฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ และได้รับความรู้ตรงตามที่องค์กรต้องการ รวมถึงสามารถกำหนดงบประมาณฯค่าใช้จ่ายบางส่วนได้

สนใจหลักสูตร
ทำไมต้องเลือกเรา?

เพทราคาร์บอน

เพื่อพัฒนาบุคคลากรในองค์กรและนอกองค์กร ในทางวิชาการ และทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยผสานภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ถ่ายทอดจากประสบการ์ณที่ได้พบเจอ เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรต่างๆ เรามีการอบรมหลายด้านเช่น การฝึกอบรมทางธุรกิจ, การฝึกอบรมทางวิชาการ, การฝึกอบรมทางเทคนิค, การฝึกอบรมทางอาชีพ และอื่น ๆ

สนใจหลักสูตร

+27

Stores worldwide

+347

Staff members

+750

Course done

+541

Happy customers

ลูกค้าของเรา

What Clients say

รีวิวจากผู้เข้าร่วมอบรมของเรา

The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

Mark Jance / Facebook

This theme is amazing, you can customize EVERYTHING! The theme is a game changer for the Envato Market, cant wait for the future with Flatsome. Soo many good experiences from this, THANKS!

Mark Jance / Facebook

Excellent work. Very good theme, No need support, works perfectly. Congratulations !!
Waiting for version 3.0. Very excited.

MIRORIM

บทความและข่าวสาร

บทความ 4

การพัฒนาตนเองใน

บทความ 3

วันลาตามกฎหมายแ

บทความ2

ตรวจสอบสิทธิประ

บทความ1

ประกันสังคม คือ